Gözlerimin ilk bakışta oldukça “yanıltıcı” olarak algıladıkları Giampaolo Gentili’nin eserleri; izleyenlerin dikkatli ve meraklı bakışlarına, bağlayıcı bir kavramayı talim etme gereksinimi duymadan, – hayal edilen veya arzu edilen ( en azından bilinen yerlerin gerçek olmaları dolayısıyla)  yerlere ilişkin - hayalsi bir düşlemselliğe  alışılagelmedik bir dalış olasılığını; ufku, görsel detaylandırmaların ve hayal üretimlerinin dokunsallığından arındırarak sunmaktadırlar.

Gerçek ve belirlenmiş olanın dogmalarını ihlal etmek değilse sanatın daha iyi bir bakış açısı hangisidir?

(Annalisa Ricciardi - "Sotheby's Institute of Art Library")